Geometrijska vjerojatnost

Osoba A i B dogovaraju sastanak između 10:00 i 11:00. Dogovoreno je da se čekaju n minuta (n definirano klizačem). Ako se sretnu, imaju sastanak. Ako ne, odlaze kući. Koja je vjerojatnost da će se srestu?
  1. Kolika je površina skupa svih događaja?
  2. Kolika je površina skupa povoljnih događaja ako je dogovoreno vrijeme čekanja 15 minuta?
  3. Kolika je površina skupa povoljnih događaja ako je dogovoreno vrijeme čekanja 35 minuta?
  4. Kolika je vjerojatnost da će se sresti ako je dogovoreno vrijeme čekanja 15 minuta, a kolika ako je vrijeme čekanja 35 minuta?