Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Paràbola Cartesiana (Cartesian Paràbola)

Mètode de construcció geomètric de la Paràbola Cartesiana. Creat per René Descartes i aparegut en "La Géométrie" (1637), com a exemple particular de resolució del problema de Pappus. La utilitzarà posteriorment en el seu mètode de construcció de les arrels de les equacions polinòmiques de cinquè i sisè grau.