Математикийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх боломж

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
Геогебра програм ашиглан Математикийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх боломж Завхан аймгийн Тэс сумын ЕБС-ийн математикийн боловсролын багш нар: Г.Гантулга У.Санпүрэв Э.Сайханцэцэг Б.Баярмаа Б.Алтантуул
Математикийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх боломж