To trekanttall

Trekanttall

Vi kaller figurene over trekanttall. Om n = 4 er antall ruter = 1+2+3+4=10. Vi sier at trekanttall nummer 4 = 10 med følgende notasjon: T4 = 10 Overbevis deg selv om at T6=21. I følgende utfordring er det viktig å prøve forskjellige tall n og m for så å finne en sammenheng som kan uttrykkes generelt, dvs ved hjelp av en eller to av variablene n og m: UTFORDRING a) Hvor mange ruter blir det til sammen av to like trekanttall? (Hva blir ) Prøv ut noen forskjellige par der n = m, for eksempel n = 3 og m=3 og n=6 og m=6. Bruk glideren v for lettere å se hvor mange ruter det blir til sammen. b) Kan du finne en formel for 2 like trekanttall? c) Bruk dette til å finne en formel for hva 1 + 2+ 3 + ...+ n er lik. d) Hva blir summen av to nabo trekanttall (for eksempel T6 og T7 )? Siden disse tallene vil variere med n og dermed m må du prøve å uttrykke summen ved hjelp av n og/eller m.