Designs - Æsker

Forfatter
Bo Kristensen
Tobleroneæske: Tobleroneæsken er et prisme med en ligesidet trekant med sidelængden 3.5 cm som grundflade. Æsken er 21 cm lang.
  • Konstruer Tobleroneæsken.
  • Lav en udfoldning af æsken.
  • Fold æsken helt ud og konstruer de flader, der er nødvendige for at kunne lime æsken sammen.
  • Print din æske ud og lim den sammen
Beholdere til 3 golfbolde: Golfbolde har en radius på 2.15 cm
  • Fremstil tre forskellige beholdere, som kan rumme tre golfbolde.
  • Undersøg, hvor meget luft der er i hver af dine tre forslag.
  • Undersøg materialeforbruget i dine tre forslag.
  • Ville det ændre valget af optimal emballage, hvis der i stedet var 16 golfbold i æsken?