Тойрог тэгш өнцөгт гурвалжин

Зохиогч:
Уранцэцэг
Сэдэв(үүд):
Тэгш өнцөгт
Тойргийн диаметрт тулсан тойрогт багтсан гурвалжин ямагт тэгш өнцөгт гурвалжин байна.
Тойргийн диаметрт тулсан тойрогт багтсан гурвалжин ямагт тэгш өнцөгт гурвалжин байна.