Тойрог тэгш өнцөгт гурвалжин

Зохиогч:
Уранцэцэг
Тойргийн диаметрт тулсан тойрогт багтсан гурвалжин ямагт тэгш өнцөгт гурвалжин байна.