Sukladnost dužina

Istražite sukladnost dužina pa u nastavku riješite zadatke i naučite kako označavamo sukladne dužine.

Zadatak 1. Sukladne su dužine (odaberi točne odgovore):

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
Provjeri moje odgovore (3)
Zapiši u bilježnicu Dužine su sukladne ako imaju jednake duljine. Oznaka za sukladnost: . Vrijedi: Čitamo: "Dužina AB je sukladna dužini GH." Čitamo: "Dužina AB je sukladna dužini IJ."
Zadatak 2. Riješi u bilježnicu. Nacrtaj dužinu duljine 45 mm, te njoj sukladnu dužinu . Zapiši matematičkom oznakom da su te dvije dužine sukladne.