Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Girs de 90º - Lletra T.

Observa la imatge que es troba a continuació. Mou el punt lliscant, veuràs com la lletra T fa girs de 90º. Un gir de 90º, un angle recte o un quart de volta. Dos girs de 90º, un angle pla o dos quarts de volta. Tres girs de 90º, un angle de 270º o tres quarts de volta. Quatre girs de 90º, un angle complet o quatre quarts de volta.