Oefening 6 c

Onderwerp:
Statistiek
Een leerkracht noteerde de lengtes van zijn leerlingen en maakte daarmee een frequentietabel. Je vindt deze frequentietabel hieronder. Los een aantal vragen op. Rond de resultaten af tot op 5 cijfers na de komma.

Wat is het gemiddelde?

Wat is de mediaan?

Wat zijn en ?

Wat is de interkwartielafstand?

Wat is de steekproefvariantie?

Wat is de bijhorende standaardafwijking?