Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Recta d'Euler

Com va demostrar Leonhard Euler en 1765, tres punts notables del triangle (l'ortocentre, el baricentre i el circumcentre), sempre estan alineats, i la recta que passa pel ells és la recta d’Euler. A la imatge la Recta d'Euler és la que està dibuixada en blau. Mou els vèrtexs dels triangles i comprova que els tres punts sempre están alineats. Pots activar o desactivar les caselles de Altura, Mitjanes i Mediatrius per observar com canvien.
Ortocentre: És el punt de tall de les 3 altures d'un triangle. Les altures són les rectes perpendiculars a cada costat que passa pel vèrtex contrari. CLICA SOBRE ALTURES PER OBSERVAR-LES. Baricentre: És el punt de tall de les 3 mitjanes d'un triangle. Les mitjanes són les rectes que passen pel centre de cada costat del triangle i tallen al vèrtex contrari. CLICA SOBRE MITJANES PER OBSERVAR-LES. Circumcentre: És el punt de tall de les mediatrius d'un triangle. Les mediatrius són les rectes perpendiculars a cada costat i que passen pel centre del mateix. CLICA SOBRE MEDIATRIUS PER OBSERVAR-LES.