Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(9) Mittenpunkt

Mittenpunkt

Draw the lines between the centers of the excircles of the triangle and the midpoints of the sides. The Middenpunkt is the point where the three lines cross. The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

Middenspunt

Teken de lijnen tussen de middelpunten van aangeschreven cirkels van de driehoek en de middens van de drie zijden. Het middenspunt is het punt waar deze lijnen elkaar snijden. De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.