Perspektivtegning - ekstra opgaver

Opgave 1

Prøv at finde horisontlinje og forsvindingspunkterne for denne tegning.

Opgave 2

Kopiere følgende 3 billeder ind i Geogebra og find igen horisontlinjen og tegn linjerne langs bygninger og bane og find forsvindningspunktet. Hvordan er de 3 billeders linjer og forsvindningspunkter forskellig fra hinanden?

billede 1

billede 1

billede 2

billede 2
Image

Opgave 3

Tag selv 2 billeder med mobil og sæt ind i Geogebra og gør det samme som opgave 2, men hvor du har et billede med front-perskektiv og et med krydsperspektiv. Udfordr dig selv!