kortste route

Onderwerp:
Meetkunde, Bol
De Lambert kegelprojectie is conform of hoekgetrouw. Op de afstandsware parallellen is ze ook oppervlaktegetrouw. Door de keuze voor 20° en 50° NB voor deze parallellen, krijg je voor een groot deel van het noordelijk halfrond een kaart met weinig vertekening. De correcties om een hoekgetrouwe kaart te verkrijgen worden wel zichtbaar voor breedteliggingen op het zuidelijk halfrond. Roteer het 3D venster, versleep de punten op de aardbol, en zie hoe de kortste route tussen de twee punten geprojecteerd wordt in een kegelprojectie met een kegel die de aardbol snijdt op 20° en 50° NB. Verken hoe deze projectie goed overeenstemt met de Lambertprojectie voor het noordelijk halfrond maar afwijkt op het zuidelijk halfrond. In het 2D venster zie je de wereldkaart, de ligging van de punten en de kortste route.  
The Lambert projection is conform or angle-true. On the distant-true parallels it's also area-true. The choice for 20° and 50° NL for these parallels result in a map with little distortion for a great part of the northern hemisphere. The corrections to make it angle-true become visible for latitudes on the southern hemisphere. Rotate the 3D globe, drag the points on it and observe how the shortest route between them is projected in a conical projection that match with the intersection points of latitude of the Lambert projection. Explore how the projection matches very well with the Lambert projection in the northern hemisphere but diverge in the southern hemisphere. In the 2D Graphic you see the world map, the position of the points and the shortest route.