Ankara GeoGebra Enstitüsü'nün Amacı

Ankara GeoGebra Enstitüsü, ücretsiz bir dinamik matematik yazılımı olan GeoGebra'nın matematik öğrenimi ve öğretiminde kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda faaliyetlerini aşağıdaki alanlarda sürdürmektedir:
  • GeoGebra'nın kullanımını öğreten materyallerin hazırlanması ve bazı materyallerin Türkçeye tercümesi
  • GeoGebra kullanımını içeren etkinlik tasarımları ve bu etkinliklerin uygulanması
  • GeoGebra ile ilgili seminer, konferans ve çalıştay gibi bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve desteklenmesi