Optimización ABAU Xuño 2017

Deséxase construír unha caixa de base cadrada, con tapa e cunha capacidade de 80 dm3 Para a tapa e a superficie lateral quérese utilizar un material que custa 2€/dm2 e para a base outro que custa 3€/dm2 Calcula as dimensións da caixa para que o seu custo sexa mínimo
Alejandro Castro Redondo