Tabulka geometrických těles

Těleso ObrázekFotografieSíťVlastnostiVzorce
Krychle    Počet vrcholů: 8 Počet hran: 12 Počet stěn: 6 Objem: Povrch:
Kvádr    Počet vrcholů: 8 Počet hran: 12 Počet stěn: 6 Objem: Povrch:
Hranol    n-boký hranol 2n vrcholů 3n hran n+2 stěn Výška , Obsah podstavy Obsah pláště Objem: Povrch:
Jehlan    n-boký jehlan n+1 vrcholů 2n hran n+1 stěn Objem: Povrch:
Osmistěn Počet vrcholů: 6 Počet hran: 12 Počet stěn: 8Objem:  Povrch: