Definicija i osobine linearnih jednačina

Definicija i osobine linearne jednačine

Pod linearnom jednačinom se podrazumeva svaka jednačina sa nepoznatom x koja se poznatim transformacijama svodi na oblik ax=b gde su a i b realni brojevi. Rešiti linearnu jednačinu znači naći svaki realan broj koji zadovoljava osobinu da je a=b.Pri tome poznate transformacije su sabiranje ili oduzimanje(množenje ili deljenje) leve i desne strane jednakosti istim brojem. Razlikujemo sledeće slučajeve: 1)Ako je a=0 i b0 jednačina nema rešenja 2)Ako je a=b=0 jednačina ima beskonačno mnogo rešenja 3)Ako je a0 jednačina ima jedinstveno rešenje x=

Primeri linearnih jednačina