Gjennomsnittlig og momentan vekst, Ebola

[b]Læreplanmål: Gjennomsnittlig og momentan vekst[/b] Grafen under viser utviklingen av Ebola i noen vest Afrikanske land fra uke 23 til uke 36 i 2014. Du skal nå tolke og analysere denne grafen ved å finne gjennomsnittlig og momentan vekst i noen land.

a) Finn den gjennomsnittlige veksten TOTAL fra uke 24 til uke 36. b) Finn den gjennomsnittlige veksten for Liberia fra uke 24 til uke 36. c) Finn den gjennomsnittlige veksten for Guinea for uke 24 til uke 36. d) Hva er den momentane vekst farten i Liberia og Guinea i uke 25 og i uke 34.