Viete formulák

Van-e kapcsolat a másodfokú egyenletek gyökei és együtthatói között? Egy adott másodfokú egyenlet gyökeit (amennyiben vannak) jelöljük x1-gyel és x2- vel. A gyökök kiszámolása nélkül, az együtthatók segítségével határozd meg az x1∙x2 és az x1+x2 értékét! Milyen előjelűek lehetnek az egyenlet gyökei, ha tudjuk, hogy a két gyök szorzata negatív? El lehet-e dönteni a két gyök előjelét, ha tudjuk, hogy a két gyök szorzata és összege is pozitív szám? Mit jelent a gyökök előjelére nézve az, hogy a két gyök szorzata pozitív, a két gyök összege viszont negatív? Meg lehet-e állapítani a gyökök előjelét az együtthatókból?