Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Topptringelsatsen och Transversalsatsen

Ändra storleken på triangeln till vänster genom att dra i punkterna A, B och C. Flytta parallelltransversalen genom att dra i punkten P. Se att formlerna för Topptriangelsatsen och Transversalsatsen stämmer.