Pole trójkąta - doświadczenie

Materiał umożliwiający uczniowi przeprowadzenie doświadczenia, którego celem jest znalezienie wzoru na pole trójkąta.

Spróbuj odpowiedzieć na pytania:

Przesuwaj punkt E po prostej c. Czy pole trójkąta się zmienia? Które długości zmieniają się, a które są stałe? Od czego zależy pole trójkąta? Zmieniając położenie punktów ABCE przyglądaj się, jak zmienia się pole prostokąta ABDC i pole trójkąta ABE? Jak obliczyć pole trójkąta ABE, gdy mamy pole prostokąta ABDC? Jaka jest suma pól trójkątów AEC i BDE?