Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Věž kostela sv.Marka v Benátkách

Pravoúhlé promítání věž San Marco Benátky

Příprava na hodinu geometrie. Téma: Pravoúhlé promítání. Práce v programu Geogebra, vytvoření 3D tělesa složeného z pravidelného čtyřbokého hranolu a jehlanu s podstavou stejného průřezu, jako je podstava hranolu. Úprava fotografie věže kostela sv.Marka v Benátkách proběhla v programu malování 3D a promítnutí fotografie a tělesa vytvořeného v programu geogebra bylo provedeno v programu Gimp. V programu Gimp lze demostrovat díký prolínání vrstev, jak vypadá těleso promítnuté do věže, pohled lze měnit z tělesa přes průmět tělesa a fotografie až po fotografii.

Konstrukce tělesa stejného tvaru, jako je věž kostela sv.Marka v Benátkách

Půdorys tělesa

Půdorys tělesa
Na obrázku je půdorys věže (pohled shora).

Nárys (shodný s bokorysem)

Nárys (shodný s bokorysem)
Na obrázku je nárys věže (pohled zepředu). Je shodný s bokorysem (pohledem z boku), protože věž má čtvercový průřez. Ve skutečnosti by byl nárys a bokorys různý, protože by na věži byla okna, dveře a další doplňky, které by určovaly, ze které strany se na věž díváme.

Síť věže

Síť věže
Síť věže nám ukazuje, z jakých rovinných útvarů se těleso skládá.

Věž kostela sv.Marka, Benátky

Věž kostela sv.Marka, Benátky
Věž kostela Svatého Marka v Benátkách je obdobné těleso, jak těleso vytvořené v programu geogebra.

Prolínání vrstev

Prolínání vrstev
Na obrázku je vidět prolnutí vrstech, kdy na jedné vrstvě je věž kostela Svatého Marka a na druhé vrstvě těleso vytvořené programem geogebra. Při dynamické prolínáním v grafickém editoru je dobře vidět, jak vznikl návrh věže kostela.