Kviz - nejednakosti, intervali

Kviz za provjeru znanja o intervalima i operacijama s njima. Pitanja mogu imati više točnih odgovora.

1.

Označi tvrdnje koje odgovaraju izjavi: je barem 4.

Provjerite svoj odgovor ovdje

2.

Označi tvrdnje koje odgovaraju izjavi: je najviše 8.

Provjerite svoj odgovor ovdje

3.

Označi intervale koji sadrže sve brojeve za koje vrijedi: je manji od 7 i veći od 2.

Provjerite svoj odgovor ovdje

4.

Označi skupove koji sadrže sve brojeve za koje vrijedi: je veći od 3 ili manji od -5.

Provjerite svoj odgovor ovdje

5.

Označi skupove koji sadrže sve brojeve za koje vrijedi: je manji ili jednak 2 i manji od 7.

Provjerite svoj odgovor ovdje

6.

Označi skupove koji sadrže sve brojeve za koje vrijedi: je manji ili jednak 2 ili manji od 7.

Provjerite svoj odgovor ovdje

7.

Označi skupove koji sadrže sve brojeve za koje vrijedi: je manji od 2 ili veći od 7.

Provjerite svoj odgovor ovdje

8.

Koji od skupova su jednaki skupu ?

Provjerite svoj odgovor ovdje

9.

Koji od skupova su jednaki skupu ?

Provjerite svoj odgovor ovdje

10.

Označi sve skupove koji su jednaki praznom skupu ().

Provjerite svoj odgovor ovdje

12.

Koji od skupova su jednaki skupu ?

Provjerite svoj odgovor ovdje

13.

Napiši jedan interval za koji vrijedi

14.

Napiši jedan interval za koji vrijedi

15.

Koliko cijelih brojeva sadrži interval ? Koji su to brojevi?

16.

Koliko cijelih brojeva sadrži interval ? Koji su to brojevi?