Eulerjeva premica

[b]Eulerjev izrek:[/b] V poljubnem trikotniku ležijo težišče, višinska točka in središče očrtanega kroga na skupni premici.

[i]Poskusi pomikati oglišča trikotnika. Kaj opaziš?[/i]