Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LA FUNCIÓ QUADRÀTICA

En aquesta construcció podràs representar, pas a pas, la funció quadràtica. Observaràs que la forma que li correspon és la de una paràbola. Comença per clicar a a Paràmetres, per fixar la funció que vols representar després a Representació gràfica. A partir d'aquí ves avançant en tots els passos de la representació. Recorda que per ser ordenat i poder representar be una funció quadràtica has de seguir els passos següents: 1. Calcula els punts de tall a l'eix d'abscisses (eix de les X) (punts i ). 2. Determina l'ordenada a l'origen (tall a l'eix vertical). 3. Calcula la i la (recorda que i que ). 4. Dibuixa l'eix de simetria.