REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LA FUNCIÓ QUADRÀTICA

Tema/es:
Funcions
En aquesta construcció podràs representar, pas a pas, la funció quadràtica. Observaràs que la forma que li correspon és la de una paràbola. Comença per clicar a a Paràmetres, per fixar la funció que vols representar després a Representació gràfica. A partir d'aquí ves avançant en tots els passos de la representació. Recorda que per ser ordenat i poder representar be una funció quadràtica has de seguir els passos següents: 1. Calcula els punts de tall a l'eix d'abscisses (eix de les X) (punts i ). 2. Determina l'ordenada a l'origen (tall a l'eix vertical). 3. Calcula la i la (recorda que i que ). 4. Dibuixa l'eix de simetria.
1.Algunes activitats: 1.1. Descriu com varia la paràbola al desplaçar el valor del paràmetre . (Assigna valor 1 al paràmetre i 0 al paràmetre 1.2. Descriu com varia la paràbola al assignar valors positius o negatius al paràmetre . 1.3. Descriu com varia la paràbola al desplaçar el valor del paràmetre . (Assigna valor 1 al paràmetre i 0 al paràmetre 2. Assigna valor 1 al paràmetre i 0 al paràmetre . Activa el traç i ves variant el valor del paràmetre . Descriu què succeeix i contesta: 2.1. Apareix alguna altra paràbola ? 2.2. Quina relació de simetria té amb la paràbola corresponent a la funció ? 2.3. Podries dir quina equació genera aquesta nova paràbola ?