Middelloodlijn van een lijnstuk

Opmerking: de afkorting RMK staat voor RechterMuisKnop 1. Teken [AB]. (KNOP 3 => Lijnstuk tussen twee punten) 2. Teken de middelloodlijn van [AB]. (KNOP 4 => Middelloodlijn) 3. Het voetpunt van de middelloodlijn noem je M. (KNOP 2 => Snijpunt(en) van twee objecten en RMK => Naam wijzigen) 4. Plaats het merkteken van de loodrechte stand. (KNOP 2 => Punt op object en KNOP 8 => Hoek) 5. Verberg de graden. (RMK => Label tonen uitvinken) 6. Verberg [AB] en teken [AM] en [MB]. (RMK => Object tonen uitvinken en KNOP 3 => Lijnstuk tussen twee punten) 7. Plaats de merktekens van even lange lijnstukken. (RMK => Eigenschappen => Stijl => Markering) Nu jij Teken de middelloodlijn van [RS]. Plaats de nodige merktekens.