Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Konstrukce AB, va, vb

Proveďte diskuzi počtu řešení při změnách jednotlivých zadaných parametrů. Změna velikosti zvoleného parametru se provede na příslušném posuvníku. Posuvníky můžete animovat.