Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Rekenkundige rij

Definitie

Een rekenkundige rij (R.R.) is een rij waarbij elke term de som is van de vorige met een constant getal. We noemen dit constante getal het verschil van de rekenkundige rij en noteren het als v.

Welke van volgende rijen zijn rekenkundige rijen?

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Controleer mijn antwoord (3)
Image

Hoeveel maal moet je bij de eerste term het verschil optellen om de vierde term te bekomen?

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

Welke van volgende uitdrukkingen is dus correct?

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

Hoeveel maal moet je bij de eerste term het verschil optellen om de tiende term te bekomen?

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

Welke van volgende uitdrukkingen is dus correct?

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

Welke van volgende uitdrukkingen geeft het expliciet voorschrift van een rekenkundige rij met verschil v?

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Controleer mijn antwoord (3)

Oefeningen

Voor het maken van onderstaande oefeningen moet je misschien berekeningen noteren op een blad papier en/of je rekentoestel gebruiken.

Welke van volgende beweringen is correct bij een rekenkundige rij?

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Controleer mijn antwoord (3)