Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

barycentrische coördinaten

ligging t.o.v. de hoekpunten van een driehoek

In een driehoek ABC kunnen we de ligging van een punt P uitdrukken t.o.v. de hoekpunten van de driehoek m.b.v. puntvectoren naar deze hoekpunten. Deze drie vectoren vormen de eenheidsvectoren van het barycentrisch coördinatensysteem. Elk punt in het vlak krijgt nu coördinaten met 3 coördinaatsgetallen. Deze coördinaatsgetallen kan je berekenen vanuit de cartesische coördinaten van de punten A, B, C en P. Merk op dat de som van de coördinaatsgetallen gelijk is aan 1.