Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Rovnice a nerovnice

Příklad 1

Určete graficky řešení soustavy rovnic:
  1. x+2y=7 a 3y-x/2=1
  2. x+y+z=0; x-z=2; 2x-2y-z-1=0
Ověřte výpočtem

Příklad 2

Graficky vyznačte oblast, která splňuje následovné podmínky:
Určení hranic ověřte výpočtem

Nápověda

pro vyznačení oblasti je možno použít nástroj: IntegralMezi(funkce1. funkce2, začátek intervalu, konec intervalu)