Matrix 2 - Meetkunde - 18 h

Bewijs: als twee verwisselende binnenhoeken, gevormd door twee rechten en een snijlijn dezelfde grootte hebben, dan zijn deze twee rechten evenwijdig