Maximi- och miniproblem

Författare/skapare:
Mathias Armbäck
Derivatan och andraderivatan kan användas för att lösa maximi- och minimiproblem. Det kan till exempel handla om att hitta minsta kostnaden i en produktion eller största arean av ett område. Studera i appletten nedan hur en rektangels area förändras om den har bestämd omkrets och höjden förändras.

Uppgift 1

Försök att formulera en funktion a(x) som beskriver arean hos en rektangel med omkretsen 30 m och höjden förändras, likt i appletten ovan.

Uppgift 2

Ta reda på med hjälp av derivata och andraderivata vilken som är den största arean hos rektangeln som beskrivs av a(x)