Плъзгаща (транслац.) симетрия

Topic:
Geometry
Този аплет илюстрира плъзгащата симетрия, която е композиция от осева симетрия и транслация, с вектор успореден на оста. Свободните точки, които могат да се местят, са нарисувани с отворени кръгчета. Това са върховете на зеления триъгълник, точката , която е върхът на радиус-вектора, равен на вектора на транслация , и точката , която еднозначно определя оста на симетрия.