Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Perímetre de la circumferència i àrea del cercle

Càlcul del perímetre de la circumferència i de l'àrea del cercle de manera exacta i també de manera aproximada. Aquesta aproximació es fa calculant el perímetre i l'àrea d'un polígon regular inscrit dins la circumferència. Podeu modificar el radi de la circumferència i també el nombre de costats del polígon. Podeu comprovar que a més costats del polígon millor és l'aproximació. Víctor Manuel Ruiz Martí