Uitwerking Gelijke afstand tot twee lijnen

Voor de kortste afstand naar AB zijn drie mogelijkheden.[br]Teken de loodlijnen op AB bij punt A en bij punt B.[br]Tussen die loodlijnen is de kortste afstand naar AB[br]loodrecht op AB. Links van de loodlijn op A is de [br]kortste afstand naar AB de afstand naar A.[br]Rechts van de loodlijn op B is de kortste afstand[br]de afstand naar punt B.[br][br]Voor CD geldt iets soortgelijks. Teken de loodlijn op C en D.[br]Er zijn nu vijf gebieden. [br]Links een gebied waarvoor geldt dat de kortste afstand[br]naar de punten A en C is (dus middelloodlijn AC).[br]Dan een gebied waar de kortste afstand naar AB de[br]afstand naar A is, en de afstand naar CD loodrecht [br](dus parabool met brandpunt A en richtlijn CD).[br]Middenin ligt een gebied waar de korste afstand naar[br]beide lijnstukken loodrecht is (dus een stuk van de [br]bissectrice van het verlengde van AB en CD).[br]Rechts weer een stuk parabool (bij D en AB),[br]en tot slot een middelloodlijn van BD.

Information: Uitwerking Gelijke afstand tot twee lijnen