Exponentiële functies, horizontale verschuiving

Exponentiële functies, horizontale verschuiving met d eenheden.
Trek aan de schuifknoppen en ga de invloed ervan na op de grafiek.

Information: Exponentiële functies, horizontale verschuiving