Mindre konstruktioner

Intro: Med 3D får man nogle nye muligheder for at arbejde modellerende, for at undersøge formler og for at konstruere.  Når man bevæger sig fra det at arbejde i 2 dimensioner til 3 dimensioner vil man skulle vænne sig til den nye måde at se verden på. Det er derfor godt givet ud at indlede med nogle tilvænningsøvelser. Herunder er der eksempler på arbejde i 3D med:
 • Tilvænning
 • Problemløsning
 • Udvikling af formler for rumfang
 • Emballage
Afsætte punkter:
 • Afsæt et punkt med punktværktøjet. Punktet må ikke ligge i xy-planen.
 • Afsæt et punkt med inputfeltet. Husk at i 3D har punkter 3 koordinater.
Rumlige figurer:
 • Tegn en kube med sidelængden 2 og en kugle med radius 2.
 • Tegn en kasse, med længde 4, bredde 3 og højde 5.
 • Tegn en cylinder, med radius 3 og højde 5.
 • Tegn et prisme med en grundflade, som ikke er firkantet, med højden 5.
 • Tegn en cylinder eller et prisme, hvor højden styres af et punkt.
 • Lav en udfoldning af et prisme eller en kasse.
 • Mål rumfanget af en rumlig figur.
 • Find overfladearealet af en rumlig figur. (lav udfoldning og og find "Net" i AlgebraVinduet).
Flader:
 • Tegn en cylinder med højden 10. Opret tre frie punkter i 3D vinduet. Opret en flade gennem de tre punkter. Find skæringen mellem fladen og cylinderen. Få skæringen vist i 2D. Undersøg, hvilken form skæringen har alt efter, hvordan fladen og cylinderen skærer hinanden.
Platoniske legemer:
 • Konstruer de platoniske legemer via inputfeltet og punkter. 
 • De platoniske legemer er: tetraeder, kube, oktaeder, dodekaeder, ikosaeder.