Шонгийн утас тасрах уу?

https://plus.google.com/+BatbaatarD/posts/WR4vpQZznw5 Шулуун замын дагуу хоорондоо 5 метрийн зайтай хоёр багана байв. Өндөр баганын өндөр мөн л 5 метр. Баганын оройнуудыг утсаар холбов. Жижиг багана урт баганыхаа зүгт зурагт үзүүлснээр салхинд хийсэн унав. Утас тасрахуу, сул хэвтэхүү эсвэл татаастай чигээр л байхуу?