Qüestionari tema 5: Inequacions

1. Indica quin o quins valors donats és o són solució de la inequació: 3x+2>6x-4

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)

2. Resol la inequació i expresa la solució en forma d'interval: x+4<3x-7

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)

3. Quant val un nombre sabent que el seu doble més 15 és inferior al triple d'aquest nombre més 10?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)