Odchylka stěnové a tělesové úhlopříčky v krychli

Příklad Pomykalice 62/3.2 c)

Urči odchylku stěnové a tělesové úhlopříčky v krychli. Uvažuj dvě možnosti:
  1. různoběžné úhlopříčky
  2. mimoběžné úhlopříčky