funksjoner

prøv deg selv oppgave 3. side 133, faktor 3