Afgeleide van sinusfuncties

Auteur:
Wisep
Onderwerp:
Afgeleide
Ontdek hoe je de afgeleide van formules met een sinus vindt.
  • Versleep punt A. Kijk naar de helling van de raaklijn. De y-waarde van punt B is die helling (dus B beweegt over de helling grafiek / afgeleide functie). Zet spoor B aan en versleep A. De afgeleide formule wordt dan getekend. Welke formule hoort daarbij? Controleer door het vakje aan te vinken.
  • Druk op 'verder'. Verander daarna de amplitude door de waarde van b te verslepen. Wat gebeurt er met de afgeleide (helling) als je A verschuift? Bedenk welke formule bij de afgeleide hoort en controleer door aan te vinken.
  • Druk op 'verder'. Versleep de waarde van c en ontdek wat er met de helling gebeurt als de periode verandert. Wat gebeurt er met de maximale helling als de periode twee keer zo klein wordt? Bedenk wat de formule van de afgeleide is (kettingregel) en controleer weer door aan te vinken.