Naam, waarde of label van objecten tonen

Naam en waarde

In GeoGebra heeft elk object een unieke naam die je kunt gebruiken als label van het object in het Tekenvenster. Daarnaast kan een object ook gelabeld worden met zijn waarde of zijn naam en waarde. Je kunt de instellingen voor labels wijzigen in de Opmaakwerkbalk.
  • Selecteer de knop Label.
  • Kies een van de opties: Naam, Waarde, of Naam & waarde in het drop down menu.
Opmerking: De waarde van een punt is zijn coördinaten. De waarde van een functie is zijn vergelijking.

Instructie

1.Toolbar Image Activeer de knop Verplaatsen en selecteer de rechte.
2.Open de Opmaakwerkbalk.
3.Toolbar ImageVerander de instelling voor het Label in Waarde om de vergelijking van de rechte te zien.
4. Toolbar ImageSelecteer het punt B met de knop Verplaatsen.
5.Toolbar ImageVerander de instelling voor het Label in Naam en waarde om de naam van het punt en zijn coördinaten te tonen.
6.Klik op de knop Opmaakwerkbalk om de Opmaakwerkbalk te sluiten.

Probeer het zelf...

Titels

Je kunt objecten in GeoGebra een titel geven, om zo meerdere objecten hetzelfde label te kunnen geven. Voorbeeld: Je wilt de vier hoeken van een vierkant het label geven. 
  • Selecteer het object waarvan je de titel wil wijzigen.
  • Open de Opmaakwerkbalk.
  • Selecteer het icoon om het Eigenschappenvenster te openen en selecteer de tab Basis.
  • Typ de gewenste titel in het tekstveld Titel.
  • Activeer het aanvinkvakje Label tonen en selecteer de optie Titel in het drop down menu.

Probeer het zelf...

Instructies

1.Toolbar ImageGebruik de knop Verplaatsen in om een van de hoekpunten te selecteren.
2.Open de Opmaakwerkbalk.
3.Selecteer de knop Eigenschappen.
4.Selecteer de tab Basis en typ de titel a in het tekstveld Titel
5.

Scroll naar beneden in de tab Basis tot je de optie Label tonen ziet. Vink deze optie aan en selecteer Titel in het drop down menu.
6.Herhaal de stappen 1 tot 5 voor de andere hoekpunten van het vierkant.

Hint

In de GeoGebra Handleiding vind je meer informatie over de  Labels en titels.