Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Układ równań z parametrem

Dany jest układ a) Rozwiąż powyższy układ dla p=2. b) Dla jakiej wartości parametru p układ ma dokładnie dwa rozwiązania? c) Podaj liczbę rozwiązań układu w zależności od parametru dla całkowitych wartości p.