Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Estadística en una variable. Diagrames de caixa. Boxplot

Estadística en una variable. Diagrames de caixa. Boxplot. Vídeo: http://youtu.be/jdPpyBvRYCw Materials: http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d55/modul_7/practica_2 Info: http://wiki.geogebra.org/en/BoxPlot_Command Basat en una idea de l'applet http://www.geogebratube.org/student/m17446 Programat pel professor Alex Chik de Honk Kong, i que amb un botó a la part superior dreta permet canviar l'idioma de l'activitat del xinès a l'anglès. En aquesta versió hi ha el botó que commuta de català a anglès. Aquesta versió incorpora la variable grade que auto-avalua l'activitat amb un 0 si hi ha alguna errada o un 10 quan està tot bé. Aquesta activitat es pot incrustar al Moodle i és auto-avaluativa. Ready to embed into Moodle, this is a self-grade activity
Estadística en una variable. Diagrames de caixa. Boxplot. Vídeo: http://youtu.be/jdPpyBvRYCw Materials: http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d55/modul_7/practica_2 Info: http://wiki.geogebra.org/en/BoxPlot_Command Basat en una idea de l'applet http://www.geogebratube.org/student/m17446 Programat pel professor Alex Chik de Honk Kong, i que amb un botó a la part superior dreta permet canviar l'idioma de l'activitat del xinès a l'anglès. En aquesta versió hi ha el botó que commuta de català a anglès. Aquesta versió incorpora la variable grade que auto-avalua l'activitat amb un 0 si hi ha alguna errada o un 10 quan està tot bé. Aquesta activitat es pot incrustar al Moodle i és auto-avaluativa. Ready to embed into Moodle, this is a self-grade activity