Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Lengte van een lijnstuk - 1

Opmerking: de afkorting RMK staat voor RechterMuisKnop 1. Teken een lijnstuk [AB]. (KNOP 3 => Lijnstuk tussen twee punten) 2. Bepaal de lengte van [AB]. (KNOP 8 => Afstand of lengte ofwel RMK => Eigenschappen => Basis => Label tonen => Waarde) 3. Versleep het lijnstuk. (KNOP 1 => Verplaatsen) 4. Versleep de grenspunten van het lijnstuk. Controleer ook telkens je meetresultaat. (KNOP 1 => Verplaatsen) Nu jij Teken [CD], [EF] en [KM] in drie verschillende kleuren. Bepaal |CD|, |EF|en |KM|. Versleep de lijnstukken en de grenspunten van de lijnstukken.