Matrix 2 - Getallenleer - 07 a

Vergelijkingen van de vorm ax + b = cx + d oplossen