DVM: Formlike trekanter

Du får en kopi av trekanten ved å hake av. Denne kan du forstørre og forminske ved hjelp av målestokken. Hva kan du si om de to trekantene? Kan du bruke dette til å si noe generelt om formlike trekanter?