Αναζητώντας δεκαδικούς αριθμούς

Να βρείτε 10 αριθμούς μεταξύ του 3,141 και 3,142.