Problema 3 PAU setembre 2015 Matemàtiques CCSS. Sèrie 5

Determineu els valors de a, b i c que fan que la funció passi pel punt (0,4) i tingui extrems relatius en els punts d’abscissa x = 1 i x = 3. Classifiqueu aquests extrems. [2 punts]